Kan vi bli mera attraktiva (eller åtminstone smartare)

Hur gör vi för att öka intresset för energieffektivisering? Är vi tillräckligt attraktiva eller kan vi smarta till oss så att kunderna blir mera sugna på att göra åtgärder?

Det finns anledning att ta upp det brittiska exemplet igen nu när till och med en statlig myndighet (ESO) knuten till Finansdepartementet upptäckt att det finns ett glapp i systemet. Så här skriver de i en presentation som med gillande redovisar hur man tillhandahållit vindsisolering i Storbritannien (se också exempelrutan nedan):

• Hur minska energiförbrukningen?
• Flera åtgärder prövades:
– höja bidraget
– oförändrat bidrag men erbjuda vindsröjning
• Resultat:
– marginell ökning när bidraget höjdes
– tredubbel efterfrågan när vindsröjning erbjöds

Bli inte avskräckt av att man i rapporten ger exemplet benämningen “Tidsinkonsistenta preferenser”! Det är bara ekonomspråk för att människor i verkliga livet väljer att inte välja just nu utan skjuter upp till ett senare tillfälle. Sådant händer ju även om gängse ekonomisk teori inte gärna vill erkänna det.  smile

Men exemplet skulle kanske kunna inspirera till andra innovationer när det gäller effektivisering.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv