Kan vi få för mycket effektivitet?

The Economist m.fl. hävdar att den effektivisering av belysning som lysdioder (LED) kan medföra också innebär att vi kommer att använda mer energi snarare än mindre (se bild nedan). Alltså en variant av “rebound” resonemanget. Bakom artikeln ligger en studie som gifter samman fysik och ekonometri.

För denna projektion talar att teknikutveckling i sig själv som ger billigare applikationer inte har någon inneboende balanserande kraft. Mot den talar att vi idag har kunskap om behovet att sätta gränser. Och även att en ökad användning av LED för belysning parad med försörjning från förnybar energi från t.ex. solceller i U-länder är bra. Det innebär bl.a. att man ersätter t.ex. fotogenbaserad belysning som är både slösaktig och ger större utsläpp av växthusgaser. Men om det däremot leder till ökad reklambelysning i I-länder och s.k. light pollution knappast är önskvärt.

En av forskarna bakom rapporten säger “Enlightened policy decisions may be necessary to partner with the technologies to have big impacts”. Det är dags att tänka sufficiency och inte bara efficiency!

image

Figur: Trend och projektion av belysningsanvändning och kostnad (Plmh=petalumentimmar och COL=Cost of light).
Källa: Solid-State Lighting: The III-V Epi ?Killer App? http://www.sandia.gov/~jytsao/2010_05_ICMOVPE.pptx

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv