Elbilar - Coola ner hypen.

Det fästs stora förhoppningar till elektrifieringen av transportsektorn. Kanske alltför stora och alltför ingenjörsmässiga. IEAs analytiker lyfter ett varnande finger och påpekar att det finns en stor okänd faktor i sammanhanget. Nämligen kunden! Vad vill kunderna ha och hur kan de använda/hantera de nya fordonen? Alltför lite är känt om denna för en marknad, trots allt, mest väsentliga faktorn.

IEA har själv spekulerat i och försökt projicera en omfattande marknadsutveckling i en s.k. roadmap i slutet av förra året, se också bild nedan.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv