Kinesiska protester mot miljöproblem

Det finns en viss lyhördhet i Kina för protester. Åtminstone i den mån som det gäller saker som förorenar och som syns och hörs, till exempel de senaste dagarnas djupa smog eller jorderosionen vid de gigantiska dammbyggena.
image

Om det sedan är så att miljöprotester är “apolitiska” och främst framförs av den urbana medelklassen kan väl ifrågasättas. Det finns vissa strömningar som tyder på att de styrande insett kraften/risken i miljöpolitiken. I en norsk rapport undrar man om det gamla slagordet “To get rich is glorious” från Deng Xiaoping kan ersättas med det modernare “To get green is glorious”.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv