Klimat som affärsidé

Det börjar dyka upp företag som erbjuder sina kunder hela paket för att lösa sin energisituation och ta hand om sina “klimatavtryck”. I Storbritannien finns EBICo https://www.ebico.co.uk/ . Prova gärna deras kalkylator för att beräkna hur mycket det skulle kosta dig att avlösa dig från din andel i utsläppen av växthusgaser.

Den är gjord för Brittiska förhållanden så utsläppen från din elanvändning baseras på denna bränslemix. Men de arbetar i transportkalkylerna också med kilometer. The British are going metric - inch by inch!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv