Klimatarbetet och marknadsregleringen.

Klimatarbetet är viktigt och ju fler som kan delta desto bättre. Men man undrar om regulatorerna hör till de som är mest centrala, även om de deklarerar från en konferens med världens regleringsmyndigheter i Aten att de har en viktig roll i sammanhanget. Hitintills har deras intresse för ämnen som effektivare energianvändning varit tämligen ljumt och de har istället jobbat med prisfrågor. Deras viktigaste omsorg är att “regelverket följs” och då ifråga om prissättning.

Tittar man på de publikationer som deras Europeiska samarbetsorganisation CEER ger ut får man leta länge efter ord som effektivare energianvändning och klimat energi. Och när de finns där så är det oftast i en rent allmän betydelse. En gissning är att regulatorerna uppfattat att klimatfrågan är viktig och ett honnörsord som är bra att använda.

De Europeiska regulatorerna har enligt de rapporter som finns på deras hemsida fokuserat helt på att energipriser skall vara oreglerade och följa marknaden. Inte så sällan brukar deras företrädare hävda att priset ensamt är tillräckligt styrmedel för att vi skall få en effektivt energianvändning. Deras Amerikanska kollegor har däremot ofta en funktion att just reglerna priserna så att t.ex. det skall bli lönsamt för energiföretagen att betjäna sin kunder med att minska användningen. I USA kallas detta för “decoupling” eller med ett mera målande uttryck “The rat must smell the cheese”.

Visst kan regulatorerna vara en tillgång i klimatarbetet men då måste nog “regelverket” bli mera distinkt främjande av minskad energianvändning och regulatorernas egen roll bli mera klarlagd/diskuterad.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv