Klimateffekten märks på matpriserna

Det hävdar några forskare som noterat att skördarna i några länder redan minskat till följd av ökad medeltemperatur. Detta märks i sin tur på priserna som en effekt bland flera där ökad efterfrågan har en större påverkan. De säger dock att klimateffekten är signifikant och att deras uppskattningar närmast är i underkant.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv