Klimatflyktingar

I Al Gores film “An inconvenient truth” (som ni väl har sett hoppas vi) är ett av budskapen att miljontals människor tvingas bli flyktingar till följd av klimatförändringarna. Detta underbyggs i en rapport fån Tearfund och som gjorts inför klimatkonferensen i Nairobi i November. Tearfund och andra blir också allt mer militanta i att väcka opinion för att ta itu med klimatfrågorna och att sluta förneka dem.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv