Klimatflyktingströmmar - framtidens folkvandringar?

Asiatiska Utvecklingsbanken, ADB, har ett stort projekt för att utröna hur livsvillkoren kan förändras till följd av den globala uppvärmningen och vad som kan göras för att motverka eller lindra förloppet. Det är fyra miljarder människor som berörs av vilka en fjärdedel redan lever under svåra omständigheter som förvärras. Det är alltså dubbelt så många människor som Europas befolkning.

Att flytta är en rationell handling när livsvillkoren blir omöjliga. Och i uppskattningarna som ADB gjort är det c:a 200 miljoner människor (minst) som behöver finna sin utkomst någon annanstans.

Vad kan vi göra för att inte detta skall behöva ske? Ja en enkel sak kunde ju vara att effektivisera energianvändningen. Till att börja med. Om vi (och våra ledare) kan ta sig samman så mycket!?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv