Klimatförsämringen gör fattiga fattigare

Världsbanken har samlat information om hur klimatförändringarna påverkar världens befolkning i olika hög grad. De som har mest att förlora är de som har det sämst ställt.

“This report sends a clear message that ending poverty will not be possible unless we take strong action to reduce the threat of climate change on poor people and dramatically reduce harmful emissions,”

Några av dem som löper störst risk finns på nära håll (se bild nedan) och om man är orolig för flyktingströmmar kan det vara en god idé att ta klimatrisken på allvar. De oroligaste brukar också vara samma personer som förnekar klimatorsakerna.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv