Klimatfrågan förenar och manar

I den senaste studien över Européernas syn på olika frågor rapporterad i Eurobarometer får vi ett rungande besked om att medborgarna anser att klimatfrågan brådskar. Det är en stor majoritet (nära 90 %) som anser att frågan inte kan vänta och att EU skall agera. Det enda märkliga är att det inte finns något geografiskt mönster (öst-väst; nord-syd; nya medlemmar- gamla medlemmar). Greklan, Cypern och Sverige ligger i topp medan Estland, Litauen och Polen ligger i botten.

En färsk studie från USA och Storbritannien av hur konsumenter ser på företagens arbete med klimatfrågan visar samtidigt ett djupt misstroende och ett behov av både myndighetsingripande mot skadliga produkter och på oberoende assistans för att verifiera produktegenskaper och kostnader. Man misstror också greppet med kändisar som banerförare och efterfrågar aktivt ledarskap från samhällsinstanser.

image

Rapporten om konsumenternas attityd visar att många är i position att agera. Men man visar också riskerna om denna kraft inte kan mobiliseras.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv