Klimattjänster ett affärsområde i vardande

WMO, World Meteorological Organisation, håller på att upprätta riktlinjer för hur sådana tjänster skall kunna tillhandahållas på ett tillförlitligt sätt. Tyskland, Storbritannien och USA sägs satsa stort på att bygga upp detta till en affärsverksamhet.

Det är väl bra, men andas också lite av uppgivenhet. Om man går bet på att stoppa klimatförändringarna så kan man åtminstone sälja tjänsten att berätta om dem.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv