Knuffas bara (men lagom)!

Vi måste släppa tanken på att människor uteslutande styrs av de ekonomiska incitament de har och jagar som dreglande vinthundar efter att tjäna några kronor här eller där. Den forskning som bedrivs kring beteendeekonomi visar att så kallade “nudges” (knuffar) kan vara väl så styrande och dessutom kan innebära att folk gör (även ekonomiskt) kloka saker som de annars missat eller inte brytt sig om. Det pågår mycket spännande arbete kring dessa förhållanden även i vår nära omvärld (Danmark, Tyskland, Finland) även om det förefaller vara totalt främmande för våra svenska myndigheter.

En sådan form för “knuffar” är de som kallas “default rules” på området energi och miljö där man gör “grönt till riktmärke”. Med denna “default rule” ger man en rekommendation att göra på ett visst sätt men också möjligheten att avstå (opt out) om man föredrar något annat.

Nu finns en studie där man jämfört attityder till sådan riktmärken på energiområdet och där man i alla länder har en tendens att gilla den knuff man får som en hjälp på vägen (se bild nedan). Att få en knuff när det gäller att välja en miljömässigt gynnsam energilösning finns stor acceptans i alla undersökta länder (de blåa staplarna) men när det gäller att betala för koldioxidutsläpp är man mindre trakterad.


image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv