Är “fungerar” tillräckligt bra?

Representanter för de nordiska länderna låter meddela att kraftsystemet på ett utmärkt sätt hanterat den situation som på senare tid lett till de höga elpriserna. De låter därigenom lite som Bill och Bull, men man anar att ett skäl till deras uttalande är att de hört Sverker Martin Löf (elaka Måns?) morra om hur han ser på elmarknaden. Eller att det undras i de egna leden om hur väl marknaden fungerar ur konsumentens synpunkt.

En berättigad undran, för det är nog inte mycket tvivel om att den fungerar, men däremot om den är konstruerad så att den gagnar kunderna? Redan för några år sedan hävdade några forskare vid KTH att avregleringen var ett skräckexempel. Teori och praktik rimmade inte med varandra. I fjol tog en forskningsrapport från Handelshögskolan i Göteborg upp temat om makten på marknaden. I den sägs att “kraftbolagen har en egen tolkning av begreppet marknad”. Och då fungerar marknaden bra men bara för några få stora aktörer.

Bara häromdagen så kallade en bedömare det nuvarande systemet med elbörs för “Kalle Anka-börs”! Som det nu blivit kan man bara förundras över den profetiska förmågan hos Lennart Söder. Han skrev detta 1995 och det rimmar väl även idag (se exempel nedan)

————————————-
Från en liten elkund

Du som har vår marknad kär
se till mig som liten är
vart jag mig i Sverige vänder
är mitt elpris i marknadens händer
Elen kommer, elen går
Lycklig den som ett bra elpris får

Tre aktörer

Sjunges på melodi “Tre små gummor”

||: Tre aktörer skulle ut en gång
på marknaden uti Norden :||
Vi ska ha roligt för vi är inte små
Vi ska ha roligt det kan ni väl förstå
Det elpris vi har haft
när vi ska sälja kraft
blir högre nu på marknaden i Norden

———————————————

Poem klippta från Lennart Söders påhittade gratulationstelegram (http://www.eps.ee.kth.se/personal/lennart/lennart_poems.html)

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv