Koldioxid och trängselskatt

Pay as you pollute. Det kanske är den enda säkra lösningen. Att ta eget ansvar och inte överlåta åt andra att vare sig göra jobbet eller tjäna pengar på det Du gör (eller inte gör).

I Storbritannien finns det några grupperingar som atgit sig an att skapa fungerande modeller. Kanske blir detta vår nästa trängsleskattediskussion? Likheterna finns.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv