Koldioxidfria kommuner

Den 15-17 Maj hålls en internationell konferens i Stockholm om nollutsläpp av koldioxid och vad kommunerna kan göra(Zerosth.pdf). En förhållandevis billig konferens dessutom. Och Stockholm i maj är sällan fel. IEAs DSM-program har gjort omfattande studier av vad kommuner kan göra för energieffektivisering och sammanfattat dem i 12 råd samt har några mycket bra fallstudier beskrivna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv