Koldioxidinfångning ett fåfängt hopp

..säger Greenpeace som gjort en rapport om tekniken (Carbon Cature and Storage, CCS). Låt oss hoppas att de har fel, men frågeställningarna är mycket relevanta. Framförallt gäller det om den överhuvudtaget hinner utvecklas i tid, men även om kostnaderna kan bli försvarbara. Och det är ändå under förutsättning att det fungerar vilket inte är säkert. I EU-Parlamentet har väckts ett förslag som lite liknar teknikupphandling genom att man vill ge extra belöningar till de företag som är tidigt ute med CCS-tekniken och får den att fungera! Klart intressant eftersom kolkraften kommer att vara viktig i många andra länder vare sig vi vill eller inte.

Det skall ändå inte uteslutas att det vore bättre att satsa på att havsbaserad vind och solceller kan utvecklas snabbare genom sådana volymsökningar på marknaden som SHELL projicerar i sina studier. Om vi nu kan överse med att det skulle gynna norska företag!?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv