Kommersiella villkor - lika för alla?

I diskussionen om det framtida energisystemet, och särskilt om hur det skall realiseras, används argument om “marknadsmässighet” flitigt. Subventioner snedvrider den naturliga konkurrensen. Men hur är det med kärnkraftens villkor, t.ex den femte (och snart sjätte) finska reaktorn?

Sett i backspegeln har stödet till kärnkraft varit upp till 40 gånger större än för vindkraft per kWh. All ny teknik behöver hjälp med lärinvesteringarna för att komma i kunkurrensposition. Men gäller det fortfarande för kärnkraften?

Vad skulle vi kunna åstadkomma med ett lån på 20 miljarder SEK med ränta 2,6% och om vi fick tumma på upphandlingsreglerna?

Och vad betyder det när kraftbranschen uppmanar regeringar att inte subventionera alternativ energi eftersom man skall undvika att som det heter “pick winners”? Who are the winners??

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv