Konjunkturinstitutets samhällsnytta?

De har slagit till igen - Konjunkturinstitutet (KI). De har denna gÃ¥ng yttrat sig över Energimyndighetens förslag avseende klimat- och energirÃ¥dgivning och hävdar sin vanliga stÃ¥ndpunkt - att det inte finns nÃ¥gra “marknadsmisslyckanden” att bota och därmed behövs naturligtvis inga styrmedel, inga Ã¥tgärder. I Miljörapporten, som läst deras utlÃ¥tande, lyder rubriken “Oklar nytta med energi- och klimatrÃ¥dgivning”

Konjunkturinstitutet anser att det saknas en grundläggande analys som på ett övertygande sätt kan motivera styrmedlet i form av energi- och klimatrådgivning. I rapporten utgår Energimyndigheten ifrån att energi- och klimatrådgivning är ett väl etablerat styrmedel, utan att närmare granska dess kostnadseffektivitet.

Vi som minns KIs egen analys som hävdade att bensinpriset borde vara över 40 kronor litern för att vara samhällsekonomisk optimalt och att detta var en bättre lösning än andra styrmedelsförslag kan bara sucka i undran över vad man kan mena med “grundläggande analys”.

Dock handlar Energimyndighetens förslag om så kallade informationsbrister och just sådana är ibland (även enligt KIs synsätt) godkända som marknadsmisslyckanden. Men om man betänker att möjligheten för oss människor att kunna ha fullständig koll på våra handlingsmöjligheter och att korrekt behandla information så är det mera rimligt att säga att informationsbrist alltid föreligger! (http://fourfact.se/images/uploads/ECEEE2015Nilsson.pdf). Den är vår arvedel – vårt normaltillstånd.

Och sÃ¥ slÃ¥r det en! Kanske borde just KI bedömas med samma slags mÃ¥ttstock som de själva tillämpar!? Vilken (samhälls-)nytta gör en myndighet som bara ständigt upprepar neoklassiska textboksförklaringar i sin granskning av vad andra gör? Den gÃ¥ngna sommaren har vi hört rapporter frÃ¥n vissa bostadsomrÃ¥den där “ordningsmän” granskar och korrigerar sina grannars klädsel sÃ¥ att den uppfyller självuppställda ortodoxa regler. Visst fÃ¥r man samma intryck här?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv