Konkurrens, energi och Miljö

EU har en s.k. high-level group för att se hur man kan integrera de tre områdena konkurrens, miljö och energi. Denna grupp består av fyra kommissionärer men har konsulterat en rad intressenter i grupper där bl.a flera svenskar ingår. Gruppen har nu avgivit en rapport som bl.a är mycket tydlig när det gäller effektivisering och att man måste agera kraftfullt (se nedan). Nu måste det bli mera verkstad!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv