Konsumentens kompisar?

Inför Almedalen läckte det ut att Energimarknadsinspektionen (EI) håller på att undersöka vad kunderna tycker om sina elbolag. Och misstänksamheten är kompakt. Beroende på vilka svarsalaternativ man räknar så är upp till 85% mindre glada (milt uttryckt) åt sina leverantörer. Vad skall man göra åt det då?

EI lät göra några små filmsnuttar i Almedalen och de innehåller de vanliga och förväntade orden om “öppenhet, förtroende, kommunikation, image”. Men om vad? Och med vilket syfte? Ja en bedömare sade att bolagen borde bli konsumentens kompisar. Men vad är en kompis? En som pratar snällt eller en som hjälper till - också med det svåra?

Enligt Svensk Energis kampanj “Ladda Sverige” så skall man undvika att tala om att minska energianvändningen. Man skall istället berätta att svensktillverkad el är fri från koldioxid och att minskad elanvändning i Sverige inte påverkar klimatet.

Vilket är fel! Sverige är en del av Europas elsystem och det vi gör påverkar allas möjligheter till att minska utsläppen. Mera el - ja tack om den är förnybar och där den ersätter fossilbränslen. Mindre el - ja naturligtvis där den används slösaktigt och i onödan.

Att vara kompis är nog nödvändigt men det är inte alltid lätt. För vissa kunder och i vissa tillämpningar så är minskad elanvändning en jättebra idé. Om man talar om det för kunden så anser de nog att det är en vänlig handling.

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv