Kortsiktighetens apostlar

Det är nära nog otroligt men sant. Samtidigt som vi ser bevisen på klimatförändringarna hopa sig runt om oss så finns det de som livnär sig på att förneka både orsak och verkan. Och det är en veritabel industri. Även om den försöker verka i det tysta så finns det väl dokumenterad uppföljning av en stor del av den. Den hårda kärnan finns i USA men de kanske förlorar sin högste beskyddare förr än de anar! Det ryktas att George Bush förebereder en helomvändning!!

Men vi som nu har en annan uppfattning borde kanske fundera över våra egna strategier? Vi kanske borde vara tydligare när det gäller omställningen?
* Ja - en omställning hotar sysselsättningen i vissa branscher.
* Ja- en omställning skapar ny sysselsättning i andra branscher.
Och hur matchar vi de båda? Hur gör vi lockelsen till det nya starkare än hotet från det att förlora det gamla? Inte i svepande termer utan i sådana former att det talar till enskilda människor.

LRF i Halland arbetar mycket aktivt med att visa för sina medlemmar hur de kan utnyttja de nya energimöjligheterna. Fler borde göra det.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv