Korvskivningstaktik

Energieffektivisering är en stor sak men den levereras i många små paket. Samma sak tycks det med policy-åtgärder för effektivisering. Det sägs nu lite förstulet från EU-kommissionen att det kommer fler initiativ så småningom för att bättra på effektiviseringsarbetet.

Paul Hodson, the head of the EU’s energy efficiency unit, flagged “micro” public action as the way forward

Detta sägs i samband med att man diskuterar IEAs färdplan för byggnadsrenovering och i vilken det påpekas att effektiviseringen är ett nödvändigt element för att klara 2-gradersmålet.

OK man kan äta korven skiva för skiva också. Bara det blir av.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv