Kraft på burk klarar förnybar framtid

Det diskuteras livligt hur man skall klara en större mängd förnybar energi när vinden inte blåser och solen inte skiner. Som bekant är många som är vana vid hur energisystem av den gamla modellen byggdes upp mycket bekymrade. Till de som är mest bekymrade hör delar av Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, som efter att ha slagit larm om hur utökad vindkraft skulle kosta skjortan-och-femti blev uppläxade av Svenska Kraftnäts chef och tvingade till reträtt.

Utvecklingen går emellertid framåt även för andra lösningar än sådana som innebär ökad transmission och batteriområdet är ett. På Harvard forskar man om nya vätskebatterier också för storskaliga lösningar och då med “konventionella” kemikalier.

KVA kanske skulle sätta mera tilltro till forskningen?  cheese

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv