Kraftbolag under galgen

Det finns en gryende insikt hos kraftföretagen om att kunden inte (enbart) är en belastning. Det kan man notera i en artikel i Veckans Affärer om hur kraftföretagen “har gjort allting fel”. På samma tema funderar Citibank på om “energiföretagen är dinosaurer som väntar på döden”:

Today’s electric power utilities could lose half their addressable market to energy efficiency, solar and storage, and other distributed generation

Amory Lovins tycker dock inte att man behöver sörja över förlusten av företag som inte vill hänga med i utvecklingen. Istället skall man heja på dem som vill vara pionjärer i utvecklingen mot förnybar energi och effektivisering.

Nu skall det erkännas att sjukdomsinsikten finns och Eurelectric har i en rapport både noterat utvecklingen och skissat på hur företagen kan hantera den. Inte genom att motarbeta utan genom att anpassa sig och delta på den nya marknaden - även om ryggmärgsreflexen till motarbete ännu är stark hos några. Men när marknadens dom börjar likna en galge så ökar insikten.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv