Kraftig sysselsättningsökning inom förnybar energi

Drygt 1,1 millioner européer jobbar med förnybar energi 2010. Det är en ökning med 25% sedan året tidigare. Toppområden är bioenergi, solceller och vind med vardera drygt en kvarts million.

Underlaget har tagits fram av EurObservER som också gjort en väldigt intressant fallstudie i flera regioner för att se hur marknader växer fram (se schematisk bild nedan).
The bad news: Det är processer som tar decennier i anspråk och som fordrar medvetet politiskt stöd i olika faser för att resultera i en fungerande marknad.
The good news: Det kan ge industriutveckling redan från start.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv