Addition som förminskar

De flesta av oss skulle kanske bli lite förbittrade om vi i löneförhandlingarna fick veta att vi skulle få ett lönelyft på 1000 kronor och om vi sedan upptäckte i lönekuvertet att det den första månaden bara blev 13. Vi skulle nog funderat över marginalskatterna ett tag, men så småningom bli varse att det var chefens nya förhandlingsmodell. Kanske skulle vi vid årets slut kanske bli lite mindre förtrytsamma när det tidigare aviserade lönelyftet gått upp till 153 spänn per månad. Och när chefen förklarat att han menade ett kumulativt lönelyft över hela året och att varje månads ökning med 13 kronor till sist blev 1000 pistoler på årsbas då skulle vi säkert förstå, men vi skulle känt oss lite blåsta.

Vi måste ha detta i åtanke när vi tar del av Energimyndighetens information om hur artikel 7 i det nya effektiviseringsdirektivet (EED) skall tolkas. Man talar nämligen om att det innebär ett sparbeting på minst 75 TWh. Det stämmer men det är en stegvis upptrappning under en sjuårsperiod som när man summerar alla årensresultat ger dessa siffror. Nivån på energianvändningen årsvis har bara minskat 19 TWh, se bild 1 nedan. Detta motsvarar c:a 3,5% av Sveriges energianvändning varje år vilket kan jämföras med målet för EUs direktiv som är 20%.

Existerande energiskatter skall enligt energimyndigheten svara för 24 TWh alltså en tredjedel av de 75 som skall utgöra vårt kumulerade beting. Hela övningen kring artikel 7 har drag av att göra beräkningar för att komma undan EED så enkelt som möjligt snarare än att försöka realisera den lönsamma potential som finns.

Det är synd för hela idén med EUs nya direktiv är att det finns en lönsam potential som ligger för fäfot och som det skulle gagna bÃ¥de vÃ¥r ekonomi, vÃ¥ra jobb och vÃ¥r miljö om den realiserades. Fraunhofer Institutet i Tyskland har pÃ¥ uppdrag av Tyska miljöministeriet visat dessa omfattande “negativa kostnader” (lönsamhet) i en rapport, se bild 2 nedan. Det är lite svÃ¥rt att förstÃ¥ varför detta bemöts med undanmanövrer i stället för med uppsträckta händer och entusiasm.

image
BILD 1: Bearbetad från Energimyndighetens rapport
——————-
image
BILD 2: Från Fraunhofers rapport Contribution of Energy Efficiency Measures to Climate Protection within the European Union until 2050

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv