Kunden är en del av energisystemet

Och kanske ännu mer så i framtiden. I USA där man i många delstater har system för att energiföretagen skall medverka till att sprida energieffektiv teknik räknar många med tillväxten ligger i ökad effektivisering och i att kunderna själv genererar energi (distributed generation) och levererar till nätet. APS i Arizona bedömer att för nästa decennium kommer 2/3 från kunderna. Det ökar företagets diversifiering vilket minskar deras risk och för kunderna minskar priset i förhållande till vad som skulle skett om man behövt bygga nya kraftanläggningar. Vilket man förklarar i en video.

Man har också i Arizona gjort en djupstudie av kundernas uppfattning och värdering av olika tekniska insatser och funnit att effektivisering värderas högst vad gäller miljö och kostnadseffektivitet (se bild nedan). Det är värt att notera att Arizona inte tillhör USAs mest progressiva stater men att energieffektivisering både av politikerna och företagen värderas högt. Man har som mål att minska energianvändningen med 22% till 2020 genom att göra användningen effektivare d.v.s. att ge minst samma nytta (ljus, kraft och värme) med mindre energi. Något för energimyndigheten att observera när man funderar över energiföretagens roll och möjligheten att använda vita certifikat?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv