Kunderna är smartare än sina mätare

För det kommande energisystemet ställs stora förhoppningar till att kunderna skall bli mera “flexibla” vad gäller energianvändningen. Och inte minst stora förhoppningar till att modern “smart” teknik” skall göra det möjligt och kanske helst automatiskt. Det är sedan höljt i dunkel om människor tycker att det är bättre att tvätta pÃ¥ natten för att spara ett par kronor om Ã¥ret. Ty oftast är det prisargumentet som Ã¥beropas som den drivande kraften för vÃ¥r vilja att ändra beteende.

En mera nyanserad bild fÃ¥r man i en holländsk studie med det lÃ¥nga (men förklarande) namnet “The end-users as starting point for designing dynamic pricing approaches to change household energy consumption behaviours”. Man har laborerat med flera olika kombinationer at prissystem och teknik för att signalera prissituationer, men framför allt med olika metoder att ge Ã¥terkoppling (feedback), se bild nedan.

Det är inte minst innehållet i återkopplingen som är intressant visar det sig. Prisförändringarna må vara fakta men är inte för alla ett tillräckligt argument att göra förändringar. Och inte heller är tekniken att med mätare ge ackurat redovisning alltid viktig. Det går till och med bra med kylskåpsmagneter!!

Vilket leder till åtminstone 3 reflexioner:
1. Kunder är smartare än sina mätare
2. Vad allt kan inte dessa beteendemänniskor hitta på
3. The economic man is not the friend we need. grin

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv