Kvalitetsmärkning av fjärr-energi

Ja det kanske blir följden av ett projekt som drivs av Euroheat and Power. Man lägger fast metoder för hur effektiviteten av olika system skall kunna bedömas på likvärdig grund och särskilt vad det betyder i termer av hur icke-förnybara resurser används. En intressant sak är att man försöker konstruera ett Europa-index för värmebehov och som är korrigerat för klimatskillnader.

image
Man kartlägger också hur byggnader värms f.n. inom EU-området.
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv