Långsiktiga utsläpp från marginal-el snart klarlagda!?

Den långa diskussionen om hur mycket koldioxid som elanvändning orsakar (på marginalen) kanske snart kan biläggas och huggas fast i sten. Det blir 350 g/kWh! Det är innebörden i den sk Davies-rapporten till EU-parlamentet. Det i sin tur bör innebära att det långsiktiga värdet för beräkningar (s.k. build margin) inte kan vara högre.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv