Låt oss köpa en hållbar framtid

Frankrike har antagit en plan för att använda offentliga sektorns upphandlingar mera aktivt för att främja “grönare” produkter och “köpa en hållbar framtid”. Inte oväntat är ambitionen att Frankrike skall bli bäst i Europa. Och det kan behövas. En studie av offentliga upphandlingar i Europa placerade inte Frankrike särskilt högt. Sverige kom i den på betydligt bättre plats. Men det kan väl knappast bero på att Sverige har en klart uttalad policy men möjligen ett högre medvetande om möjligheterna?!

Oavsett vilket kommer vi att ha god hjälp av EU att behålla och befästa vår position. De har nyligen lanserat en web-sida för grön upphandling som kan bli till stor hjälp.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv