Legaliserade karteller?

För en vecka sedan presenterade EU-komissionen ett paket av åtgärder för att öka konkurrensen på elmarknaderna. Paketet är en uppföljning av det som aviserades redan i början av året. I ett avseende verkar jobbet bara var gjort till hälften och det gäller att frikoppla transmission och distribution från produktionen. Financial Times gjorde redan för över ett halvår sedan bedömningen att energiföretagen inte hade något att frukta för sin dominerande ställning med vertikalt ägande. Tyvärr verkar de får rätt. Kartellerna får bli kvar - och legaliseras!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv