Life-cycle cost var mormors grej

Hon brukade nämligen säga att “den som köper billigt - köper dyrt” och menade att bättre kvalitet håller längre och därför blir billigare i längden. Hon hade många andra kloka ord att förmedla och gjorde det ofta i ordspråkets form. Hade någon frågat mormor om vilken återbetalningstid som var lämplig skulle hon nog bett vederbörande fara och flyga.

Mycket av det vi uppfostrats med på detta sätt kan vara nyttig lärdom också när vi funderar på energieffektivisering. Ordspråken kan fungera som snabbkopplingar för mana till eftertanke om vad som står på spel och för att komma runt en del av de psykologiska hinder som står och lurar oss i fel riktning. Det var grundtanken för bidraget till årets eceee:
1. Text (1-242-13_Nilsson.pdf)
2. presentation i pdf (Proverb_pdf.pdf).

Det bedrägliga med ordspråk är dock att de kan gå i båda riktningarna. De kan både utmana en felaktig uppfattning och stödja den, men de kan alltid bli till nytta för att lossa “tankens band”.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv