Lite överraskande om klimatsträvandena

CAT “Climate Action Tracker” is an independent science-based assessment, which tracks the emission commitments and actions of countries. De följer och graderar olika länders/regioners möjligheter att nå de uppställda målen för klimatarbetet och särskilt hur de förhåller sig till åtagandena som gjorts i Paris., se skalan nedan.

Till det överraskande hör att Indien placerar sig bättre på skalan (gula fältet) än EU (orange fältet) och att Marocko och Gambia spöar alla (gröna fältet)! Både USA och Ryssland ligger i botten på listan (svart). När det gäller Indien är det en rimlig gissning att de kommer att förbättra sin ställning när resultaten från deras satsningar på effektvisering kickar in.

Och inte bara överraskande utan också glädjande att den andra befolkningsmässiga giganten i Asien på allvar tagit sig an uppgiften att ställa om till hållbarhet. Fokus har länge varit på Kina men av CATs ranking framgår att de (ännu så länge) släpar efter. För både Indien och Kina kan man anta att drivkrafterna i viss utsträckning ligger hos den egna befolkningen och det faktum att förstörelsen i närmiljöerna är så påtagliga. Stängningen av skolorna i New Delhi i veckan är ett dramatiskt exempel.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv