Little boxes

De ser lika ut men är det ändå inte. På 60-talet sjöng bl.a. Malvina Reynolds om de små husen i förorterna där allt och alla var lika. En är grön, en annan röd, en tredje blå o.s.v., se nedan. Man kommer osökt att tänka på det när man ser förslaget att vi skall kunna jämföra vår energiförbrukning med grannarnas i ett on-line system kallat Gainsville.

Syftet är gott och nog borde mätvärden om energiförbrukning kunna göras mera tillgängliga för att ge bättre service till kunderna också ifråga om energieffektivisering. Men just förslaget till visualisering (som i Gainsville visas med exemplet Valwood) är väl närmast något för FRA?

Då verkar YELLOs mätarförslag betydligt mera aptitligt!?

—————————-
Little boxes on the hillside,
Little boxes made of ticky-tacky,
Little boxes, little boxes,
Little boxes, all the same.
There’s a green one and a pink one
And a blue one and a yellow one
And they’re all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv