Losership not leadership!

Det är det hårda omdöme som den tyske miljöministern Sigmar Gabriel ger president Bushs utspel om klimatfrågan förra veckan! Ett utspel som väl närmast får anses vara en katalog av plattityder och som mynnade ut i att USA skulle gradvis minska ökningen i sina utsläpp så att de når ett maximum år 2025! När andra länder gör utfästelser om minskningar till 2020. I sitt utspel refererade Bush till den franske presidenten Sarkozy som “sin vän”. Och det må vara, men denne vän gör ett lakoniskt uttalande som saknar den tyske ministerns vasshet men även det “dissar” den amerikanska attityden och efterlyser reduktion - inte minskad ökning.

Dock kvarstår en oro. Om denna amerikanska attityd är den officiella. Vad händer då med G8-mötet i Hokkaido i juli när det är meningen att man skall lansera någon sorts plan för att verkligen påverka klimatet till det bättre??

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv