Människor och effektivisering

Som vi alla (borde) vet(a) så finns det en stor potential för energieffektivisering. Det finns gubevars några, inte helt obetydliga vad gäller makt och inflytande, motståndare kvar där man hävdar att alla lönsamma åtgärder redan är genomförda. Ett av de ljus som får dessa troll att spricka kommer från den gren av ekonomin som kallas beteendeekonomi. Det är dessa ekonomer som tar hänsyn till hur folk vanligen tänker och agerar.

Hitintills har de inte synts sÃ¥ mycket i det praktiska livet om man bortser frÃ¥n nÃ¥gra Nobelpris (Akerlof, Kahneman och nu Shiller) men de börjar formera sig som uppdragstagande företag. I Ideas 42 finner man bÃ¥de Daniel Kahneman, Richard Thaler och Sendil Mullainathan i styrelse och som rÃ¥dgivare. Ett av deras arbetsomrÃ¥den är energieffektivisering och ett arbetsprov finner man i Hunt Allcotts paper “Social Norms and energy conservation”. Där har han studerat hur företaget OPWER kommunicerat för att effektivsera användningen.

Och alltså visat att människor som redan gjort allt som (de ansåg) var lönsamt kunde göra lite till. Hoppsan!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv