Måla hela världen

Björn Lomborgs budskap trumpetas tjänstvilligt av vissa media och av någon anledning. Det senaste är att måla om våra städer (bokstavligt) för att kyla ned dem eftersom Lomborg på sitt sedvanliga selektiva sätt funnit en orsak till uppvärmningen. I detta fall begreppet “urban heat islands”, dvs att vissa stadsmiljöer har osedvanligt höga temperaturer. Bland annat (men inte enbart) pga av värmeabsorption i konstruktioner med mörka ytor. Fenomenet är känt och förändringarna som Lomborg rekommenderar utgör en del av klimatåtgärderna för att spara energi som annars “behövs” för kylning, men inte lösningen! Ändringen av ytornas värmeabsorption har stor lokal betydelse men att jämföra med den globala uppvärmningen och Kyotoavtalets åtgärder (kostnader och effekter) är inte seriöst. Det är dock ett vackert exempel på Lomborgs debattmetod med selektiva citat.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv