Mångfalt betalt med liten insats

Vad gör ett litet land med begränsade resurser och som vill kunna följa med i utvecklingen på energiorådet? Ett gott tips är att vara med i IEAs tekniska samarbeten. De nordiska länderna har alla insett detta och är flitigt medverkande i de 40-talet (varav 15 handlar om energieffektivisering) så kallade Energy Technology Initiatives (även benämda Implementing Agreeements) som finns. På så sätt kan de följa med i mycket mera än de själva annars inte skulle haft råd med.

Tyvärr är kännedomen om verksamheten inte så vitt spridd som man skulle önska men det finns en enkel väg in i denna värld och det är via den årsrapport som IEA gör. Rekommenderas inte minst till konsulter som kan finna att mycket av det som de funderat över kanske redan finns publicerat i någon form av IEAs olika grupper. Länkarna finner ni i rapporten.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv