Marknadslösningar för bioenergi

EU försöker även på bioenergiområdet skapa förutsättningar för en marknad där handel kan ske över ett större område till fördel för konkurrens och priser. För att detta skall fungera behöver man naturligt nog lägga fast vissa kriterier och standarder. Något som AEBIOM den Europeiska branschorganisationen lär hälsa med glädje.

Så vem kan väl vara emot en sådan utveckling? Jo - Sverige!!! big surprise

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv