Har inte skogen blivit för tät?

Marknaderna är perfekta, reglering är onödig och skadlig, dra åt svångremmen och svält er ur krisen, satsa på aktie A/fonder B/optioner C så Du klarar din pension- det är bara ett axplock av de ekonomiska råd vi beståtts med under de senaste decennierna. Vi har alla lärt oss vår läxa och vår uppfattning om den ekonomiska verkligheten är en sammanfattning av olika börsindex. Radions OBS har startat en granskning av vår ekonomiska verklighet och hur den hanteras. Hur formas vår verklighetsbild?

Två Kanadensiska ekonomer, Ciuriak och Curtis, har tittat närmare på den ekonomiska politikens underlag och resultat. De har skrivit en översikt med titeln “What if Everything we know about Economic Policy is wrong?”. Enligt den verkar det som om de flesta medicinerna som skrivits ut (främst av de neoklassiska ekonomerna) lämnat oss med samma problem som de avsåg att bota. Och att det finns ett starkt inslag av mode också inom denna gren av vetenskapen.

Ställda inför denna skog av klokskap kanske vi kan söka förklaring (om än inte tröst) hos en Nobelpristagare när han skriver om skogen? För visst går det lätt att associera till rådgivarnas stora skara?

De svaga jättarna står snärjda
tätt så ingenting kan falla.
Den knäckta björken multnar där
i upprätt ställning som en dogm

Ja det är inte pristagare i ekonomi utan i litteratur, Tomas Tranströmer. Förstås!


Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv