Mellan hopp och förtvivlan

IEA ger ut två viktiga publikationer. Den ena kallas Energy Technology Perspectives och kom i en ny utgåva tidigare i år. I den bedöms vad den tekniska utvecklingen kan bära med sig och den representerar hoppet. Den senaste utgåvan kom mitt i semestern i år och är kallad ETP 2010.

Den andra kallas World Energy Outlook och den senaste kom igår. I den gör man en sammanställd bild av det som just nu pågår i världens länder och vad som kan komma att hända om de beslut världens olika regeringar tagit också genomförs.. Därmed representerar den också “förtvivlan”. Den politik som genomförs rimmar nämligen illa med de högstämda uttalanden som görs om betydelsen av förändring - för miljön, för ekonomin, för sysselsättningen.

Under senare år har den senare boken, WEO, därför också börjat ta perspektivet; “om länderna gjorde vad de sade”. I årets version noterar man att om ländernas deklarerade viljeyttringar genomfördes skulle det faktiskt innebära en klar förbättring. WEO har en bra bilaga med bilder som illustrerar olika skeenden och en som särskilt visar möjligheterna att globala åtaganden också får effekter finns nedan.

Till årets utgåva finns också sex stycken faktablad som är mycket bra för att få en överblick.

image

Figur ur WEO 2010 som visar att förändringen i oljeanvändning kan vändas för att uppnå målet max 450 ppm koncentration av växthusgaser i atmosfären.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv