Meningslös var ordet.

“Svenskar bär en meningslös miljöbörda” skrev DN häromdagen och åberopade det vanliga gänget som brukar trumpeta att Sverige skall vänta med alla åtgärder och köpa sig fritt från åtaganden. Som om ekonomi handlade om att minska kostnader och inte om att skapa värde.

Några dagar senare meddelar samma tidning att den amerikanske ambassadören, Michael Wood, kommit upp på redaktionen för att diskutera artikeln. Det framgår inte om det var för att ambassadören delade artikelförfattarens syn på det meningslösa i svenska åtgärder eller om han bara vill understryka behovet av att vi till sist får en global överenskommelse, förhoppningsvis vid COP 15 i Köpenhamn.

Men låt oss ändå gissa. USAs representant i Sverige har till den grad tagit intryck av de Svenska satsningarna på bioenergi att man skapat ett särskilt projekt med egen web-sida “One BIG thing” där man promoverar samarbete som i hög grad är till gagn både för svensk industri och själva tanken på åtgärder. Hur meningslöst är det på en skala?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv