Världsbanken lägger på ett kol - tyvärr.

FNs olika organ propagerar starkt för satsningar på förnybar energi och effektivisering. OECDs energigren (IEA) gör det. EU hävdar att industriutvecklingen i framtiden skall baseras på uthållig tillväxt. Då satsar Världsbanken pengarna på kolkraft. Och Sverige samtycker!

Vad gäller Sydafrika så finns det alternativ och de har bl.a. nämnts av deras elbolag, ESKOM, själv i en inofficiell plan som tar upp både effektivisering, förnybar energi och leveranser från “Independent Power Producers” bl.a. industrin. Planen har läckt ut och bedömare anser att även om den indikerar alternativ till kolutbyggnaden så är den alltför försiktig. Bara industrins egen produktion skulle kunna ge 3000 MW medan ESKOM säger 17!

Men Sydafrika är ändå bara ett exempel. Även om Världsbanken satsar mer idag på förnybar energi och effektivisering så ligger de beloppsmässigt dubbelt så högt vad gäller fossilbränslena.

Det förefaller som om den ena handen inte vet vad den andra har för sig.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv