Mera energieffektiv = Mindre risker

Den så kallade Bygga-Bo-Dialogen hade en klar idé om att man genom ökad kvalitet i byggnader, bland annat energieffektivitet, minskade riskerna både i fysisk och ekonomisk bemärkelse. Och att man därför borde anpassa både kreditvillkor och försäkringspremier därefter.

FrÃ¥gan har nyligen behandlats i ett examensarbete frÃ¥n Lunds Tekniska Högskola där man bland annat undersökt “marknadens” intresse att medverka. En slutsats är:

Exempelvis vore förmånligare lån, bättre försäkringspremier, snabbare eller förtur med myndighetshandlingar ex. bygglov, extern rådgivning, sänkt fastighetsskatt, skattebefriad underhållsfond under viss period. Löpande kostnader är viktigare att subventionera än initiala.

FrÃ¥gan är pÃ¥ bordet även i andra länder och det förefaller finnas en hel del kvar att göra. Effektiviseringsbranschen och försäkringsbranschen har en hemläxa kvar. Det kanske Byggkostnadsutredningen borde ha funderat över om de hade orkat tänka pÃ¥ totalkostnad och inte bara den initiala. För det är som det heter i det gamla ordsprÃ¥ket att “Den som köper billigt - köper dyrt” LÃ¥g kvalitet har ett pris!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv