Mera kraftvärme i Europa

Tycker branschorganisationen COGEN Europe och dokumenterar sin syn i en kort och snabbläst rapport. Det är lätt att hålla med dem efter att ha sett bilden nedan.

De visar bl.a. på möjligheterna att utnyttja kraftvärme i mikro- och minianläggningar vilket inte är obetydligt. Sådana möjligheter borde rimligen vara intressantare än att bita sig fast i förhoppningar om ny kärnkraft, med ny, obeprövad och dyr teknik. Det vore kanske extra intressant för Sverige eftersom det finns åtminstone ett svenskt företag, OPCON, som är ledande inom tekniken att utnyttja lågtemperatur och biobränslen. De var dessutom med på förre USA-ambassadören Woods lista.

Den senaste svenska uppskattningen av kraftvärmepotential fanns i en utredning för några år sedan. Men slutsatsen tycks närmast vara en axelryckning baserat på att olika källor ger olika förslag och bedömningar. Man kanske skulle be COGEN Europe titta närmare på ämnet?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv