Mera verkstad och mindre snack - I Danmark!

Är det något specifikt svenskt att försöka undvika att agera? Något för Fredrik Lindströms TV-program att titta närmare på. I Danmark snackar man mindre och gör mera. Nu senast har miljödepartementet och tre stora kommuner gjort ett avtal om grön upphandling. Och sagt att avtalet successivt skall utvidgas.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv