Omställningen - inte hot, men löfte

I en artikel i Svenska Dagbladet om klimathotet visar professor Staffan Laestadius, bl.a. med hjälp av liknelsen om grodan i det ljumma vattnet från Al Gores film, hur vi fångats i vår föreställning vad vi behöver i ett modernt samhälle. Vi är fastvuxna i vår energiförbrukning. En slutsats är att vi måste ha mera handfast hjälp (och mindre lugnande ord) från våra politiker! Kanske rentav mera visioner och mindre säkra besked?

Och Sverker Martin-Löf kanske har rätt. Hundratusentals jobb är i farozonen! De är det bl.a. för att industrin inte effektiviserar sin användning tillräckligt. Men han ser inte (vill inte se?) att ännu flera nya jobb är i vardande!! Och att flera av dem finns i de företag han är engagerad i. Han har kanske inte uppfattat den fulla betydelsen i vad Blandaren sade: “Utvecklingen har kommit för att stanna”. God fortsättning på er, och på utvecklingen!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv