Millenniemål bara för fattiga?

I all välmening har världen tagit fram de s.k. millenniemålen för utveckling och som har till avsikt att minska (utrota?) fattigdomen i världen. Klokt och viktigt men med det vanliga problemet att vi (de rika) ser på dem (de fattiga) för att hjälpa dem.

Worldwatch Institute har funderat över om vi behöver millenniemål för konsumtion - en riktigt bra idé! Men politisk dynamit.

1. Halve obesity and overweight rates by 2020
2. Halve the work week from the current 40+ hour per week to 20 hours per week. read New Economic Foundation?s excellent report 21 Hours.
3. Better distribute wealth by raising taxes on the wealthiest members of society.
4. Double the rate of use of non-motorized transport (bikes, walking, etc.).
5. Guarantee access to health care for all.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv